Phyllostegia capitata H. St. John , Phytologia 63: 173. 1987.
Type information:
Holotype [BISH]. J. H. R. Plews 80. 17 April 1981. Kaua`i: Alakai Swamp Trail, S of Lehuamakanoi.3900ft.
=Phyllostegia electra

*Verification: Wagner, W.L. 1999. Novon 9:265-279.