Lysimachia molokaiensis H. St. John , Phytologia 64: 47. 1987.
Type information:
Holotype [K]. W. Hillebrand . Moloka`i.
=Lysimachia remyi

*Verification: None.